VIANOVUS Kerkadvies

Een AANSPREKENDE kerk?

Een aansprekende Kerk,… Een kerk waar iets vanuit gaat. Die relevant is, iets te zeggen heeft. Een bepaalde aantrekkingskracht heeft, zowel voor leden als de omgeving. Waar het over de kern gaat en de goede zaken ook de meeste aandacht krijgen. Waar iedereen, met unieke voorkeuren en gaven, een eigen plek heeft. Waar ruimte is voor ontmoeting. Met God en met elkaar. Waar warmte en ‘heilig vuur’ geproefd en gevoeld kunnen worden.

Een kerk die jou AANSPREEKT

Een aansprekende kerk is ook een kerk die je aanspreekt. We merken telkens weer hoe moeilijk dat is. Woorden geven aan het geloof, de relevantie van de Bijbel in het dagelijks leven. Vormen en tradities die niet meer begrepen worden. Jongeren aanspreken?

Maar ook met elkaar in gesprek gaan. Op gesprek gaan bij mensen thuis, bij moeiten, zorgen, verdriet. Of we praten alleen nog maar over elkaar. Kritiek op de liturgie, op de kerkenraad, op…. En zelfs de lauwheid om niemand te willen aanspreken. Ga er maar aan staan om vandaag de dag nog aansprekend kerk te willen zijn.

In GESPREK zijn

Tijd en ruimte maken om echt met elkaar te praten. Te praten over de kern van kerk zijn. Belangrijke zaken voorrang te geven. Samen tijd te hebben om te ontdekken, te proeven en ook gewoon samen stil te kunnen zijn. Bij God, bij elkaar in vreugde, bij elkaar in verdriet. Is dat nog wel mogelijk? In de Kerk?

Maar HOE dan?

Een aansprekende kerk krijg je met deze drie thema’s:

  • Eenheid & Verscheidenheid
  • Geloofwaardig & Relevant
  • Inspirerend Leiderschap

Een AANSPREKENDE Kerk: Eenheid & Verscheidenheid

Zoals Jezus zei dat een koninkrijk of gemeenschap dat innerlijk verdeeld is, niet kan standhouden, zo is het nodig om te werken aan Eenheid. Eenheid in eigen gemeente, als wijkgemeente, als kerkgenootschap en interkerkelijk. Neem daarnaast Zijn bede om Eenheid in Johannes 17, omdat daardoor de wereld zou geloven dat Hij, Jezus, werkelijk door God gezonden is.

Onze Verscheidenheid ligt in de Schepping geborgen. Niet tot leed, of straf op zonde of zondeval, maar als een uiting van de grootheid van de Schepper. Hij schiep niet zonder reden. In de Verscheidenheid ligt een kracht om zoals Paulus het zegt, samen met alle heiligen, de lengte en de breedte, de diepte en hoogte kunnen begrijpen.

Een Kerk die jou AANSPREEKT: Geloofwaardig & Relevant

Geloofwaardigheid heeft te maken met moreel en ethisch gezag. Je doet wat je zegt, en zegt wat je doet. Je leeft naar de waarden van het christelijke geloof. Dat wordt gezien, en gewaardeerd, maar alleen als het ook begrepen wordt. Dus ook Relevant zijn. Antwoorden hebben op echte vragen, gewaardeerde gesprekspartner bij moeilijke (maatschappelijke) discussies, of gewoon een luisterend oor waardoor men zeg begrepen voelt.

Als we anderen willen aanspreken, mogen aanspreken, maar ook kunnen aanspreken zullen we onze activiteiten, waarin we ook zelf groeien in geloof, groeien in een christelijke levenswandel, moeten inrichten zodat we zelf, en daarom de Kerk, Geloofwaardig & Relevant worden.

In GESPREK zijn: Inspirerend Leiderschap

Inspirerend Leiderschap weet wat de belangrijke dingen zijn. Waar het echt over moet gaan. Wat vandaag de dag de juiste richting is. Waar de aandacht naar moet uitgaan. Wat fundamenteel is, maar ook wat nieuwe woorden of nieuwe vormen nodig heeft. Waardoor de kerk ook Kerk is, en blijft. Geloofwaardig & Relevant. In Eenheid & Verscheidenheid.

VIANOVUS-kerkadvies

Als Kerkelijk Adviseur wil ik de Kerk weer zien bloeien, misschien klein/kleiner, maar niet minder Geloofwaardig of Relevant. We zoeken naar de Eenheid en vinden de kracht van de Verscheidenheid. Zonder de Bijbelse waarheden en principes geweld aan te doen. Dat staat vast. Samen bouwen aan een aansprekende Kerk.

tags: gemeenteopbouw, gemeenteadviseur, kerk, kerkadvies, kerkelijk werk