Geloven in de Kerk?!

Ik geloof in de kerk. Ik geloof dat God zelf het fundament van de kerk is. Door het geloof in Jezus Christus wordt deze kerk gebouwd. Het is de Heilige Geest die ons roept tot vernieuwing en het verlangen wekt tot gerechtigheid.

De kerk, jij en ik, worden ingeschakeld bij dat wat God wil doen in deze wereld. We mogen ontvangen in de kerk, maar worden ook gevraagd om mee te werken. Samenwerken met God Zelf, Hem zichtbaar maken, dat is kerk-zijn. Ik geloof dat als we hier vanuit gaan dat God voelbaar en het geloof tastbaar wordt. Dit is mijn verlangen voor de kerk. De kerk als zichtbaar teken van God.

“We mogen ontvangen in de kerk, maar worden ook gevraagd om mee te werken.”

De kerk heeft echter ook zo zijn uitdagingen, vraagstukken in de gemeente zijn soms complex. Tijden veranderen en hebben hun invloed op ons en ook op de kerk. Ook het samen onderweg zijn gaat niet altijd vanzelf. Het is lang niet altijd een gemakkelijke taak om leiding te geven aan het kerk- en gemeentezijn.

Reorganiseren, revitaliseren, samenwerken of toch veranderen; waar doe je goed aan? En hoe zit het eigenlijk met onze eigenheid en identiteit; wat kunnen we of moeten we hiermee? En wat te doen met krimp of wanneer moeten we gaan nadenken over ‘samengaan’; wie neemt het besluit en waar baseren we dat dan op? Indringende en complexe vragen, en iedereen heeft wel een eigen mening. Hoe voorkom je dat je elkaar niet onderweg verliest, maar dat je samen én geïnspireerd blijft…

“Hoe voorkom je dat je elkaar niet onderweg verliest, maar dat je samen én geïnspireerd blijft…?”

Om verder te komen of om verder te kunnen, is het soms goed om iemand erbij te roepen. Iemand erbij roepen is niet zomaar iets en vaak is er dan ook een goede reden voor. Je hebt iemand nodig die helpt de mogelijkheden te zien, maar ook iemand die in jouw gemeente gelooft. Iemand die ‘van buiten’ komt, en toch ook weet te verbinden.

Als kerkelijk adviseur kan ik jouw gemeente verder helpen. Ik geloof dat er altijd een weg is die ruimte maakt voor waar het in de kerk echt om te doen is. Op basis van dat fundament, en met dit geloof, wil ik graag ook jouw gemeente/ jullie als kerkenraad bijstaan.

“Je hebt iemand nodig die helpt de mogelijkheden te zien, maar ook iemand die in jouw gemeente gelooft.”


Waarmee kan ik je helpen?       

Onder ‘Expertise‘ vind je meer informatie over mijn expertise en waarmee ik kan helpen.


Wat kun je van mij verwachten?

  • Jouw gemeente is uniek  – Ik heb oog en aandacht voor het unieke en de identiteit van jouw gemeente; ik ben iemand die jouw gemeente kan beschrijven, kan ‘lezen’ en wil begrijpen.
  • Een begaanbare weg voor jouw gemeente – van creatieve werkvormen, tot constructieve werkgroepen, een constructief plan is het plan dat jouw gemeente verder helpt. Deskundig en realistisch.
  • Samen onderweg zijn – het is een kunst te balanceren tussen aansluiting houden en uitdagen, en het is noodzakelijk altijd te werken aan vertrouwen en begrip; ik ben iemand die het proces kan inrichten, kan sturen en bijsturen en zo ‘de vaart’ erin kan houden.
  • Vernieuwend en eigentijds – nieuwe wegen, inspirerende inzichten, andere invalshoeken, soms ligt de oplossing in het nog onbekende; Ik wil samen zoeken naar de béste oplossing en niet zomaar kiezen voor de meest voor de hand liggende (of standaard-oplossingen) …
  • Groeien naar jouw ‘nieuwe’ gemeente – je bent er niet met alleen een plan, ook niet met een heel goed plan; het inslijpen van nieuwe patronen, het creëren van nieuwe betekenissen en zekerheden, een nieuwe fundament of het vormgeven van de nieuwe onderlinge verhoudingen (denk aan samenwerken),  wanneer ‘het werkt’ is mijn werk pas klaar.

Onder ‘Aanbod‘ vind je meer informatie over mijn werkwijze en hoe ik kan helpen.


Neem vrijblijvend contact op om te zien wat ik voor jouw gemeente kan betekenen. Voorkom dat je als gemeente gaat vastlopen, juist als de uitdagingen groot en complex zijn. Ik help je/jullie graag zodat je verder komt of weer verder kunt.

Bernhard Vosselman