Wat is een Kerkelijk Adviseur / Gemeentebegeleider eigenlijk?

Zo’n tweemaal per jaar neem ik deel aan een intervisiebijeenkomst voor gemeente-adviseurs. Afgelopen keer was het programma rondom de rollen, rolverwachtingen en rolpatronen van een gemeenteadviseur opgesteld. Interessant om zo je eigen werk te ontleden en te ontdekken dat je gedurende een proces zeer vaak schakelt tussen bepaalde rollen, maar dat ook verwachtingen verschuiven in…Ga door met het lezen van Wat is een Kerkelijk Adviseur / Gemeentebegeleider eigenlijk?