Wat kun je van mij verwachten (of vragen)?

Vanuit een verlangen, of vanuit een bepaalde problematiek, ligt er een vraag met betrekking tot jouw gemeente. Je zoekt naar mogelijkheden om verder te komen of om verder te kunnen. Om er achter te komen of ik de juiste persoon ben om jullie te helpen, geef ik hieronder eerst mijn uitgangspunten weer. Daarna een overzichtje van wat je van mij kunt/mag verwachten.

Mijn uitgangspunten

Ik geloof in de kracht van een goede en zorgvuldige voorbereiding. Jouw gemeente is uniek en dat is het enige uitgangspunt dat telt. De eigenheid, identiteit, maar ook de directe omgeving (de context) is bepalend voor de mogelijkheden en grenzen.

Ik geloof dat de inhoud bepalend zou moeten zijn. Een sluitende begroting of efficiënte organisatie is geen garantie voor een vitale christelijke gemeenschap. Als de inhoud bepalend is kan ook een verandering vanwege krimp een impuls voor de vitaliteit van de gemeente zijn.

“Ik geloof in een goede, zorgvuldige voorbereiding, dat de inhoud bepalend moet zijn, dat verandering geen doel op zich is, en dat het werken met beproefde methodieken het meest effectief is.”

Ik geloof dat verandering mogelijk is. Maar ik geloof niet in verandering op zich, en soms is het nodig om de gewenste verandering zelf ter discussie te stellen. Het is niet gezegd dat een verandering ook altijd tot meer vitaliteit leidt. Soms is het beter juist níet te veranderen…

Ik geloof in een methodische manier van werken. Door beproefde methoden te gebruiken of verschillende elementen te combineren probeer ik vooral heel effectief te zijn. Dat vraagt ook om een scherp inzicht en fijngevoeligheid van wat past in jouw gemeente. Een goede voorbereiding dus, maar ook tijd voor bezinning en reflectie op zijn tijd kenmerkt mijn manier van werken.

Wat kun je van mij verwachten (of vragen)?

Om je een idee te geven wat ik voor jullie kan betekenen heb ik zes thema’s gekozen:

 • Inventariseren en Begrijpen
 • Plan van Aanpak of Veranderroute
 • Traject- of Procesbegeleiding
 • Toerusten en Ontdekken
 • Implementatie en Advies
 • ‘Gewoon’ Gemeenteopbouw

Deze thema’s zijn vooral bedoeld om een beetje meer inzicht te geven. Een traject kan niet zonder een goede inventarisatie, maar een inventarisatie kan wel zonder een vervolgtraject. Het gaat mij erom dat je wat meer inzicht krijgt in mijn manier van werken en wat ik voor jouw (gemeente) kan betekenen.

Onder ‘Werkwijze‘ meer informatie per thema.

Uitwerking per thema

 • Thema: Inventariseren en begrijpen;
 • Doel: Jouw gemeente begrijpen, kenmerken bepalen;
 • Resultaat: Overzichtelijk presenteren en bespreekbaar maken van de huidige situatie
  • Oog en aandacht voor het unieke en de identiteit van jouw gemeente;
  • Aanknopingspunten ontdekken en grenzen bepalen
  • Naar boven halen en benoemen wat er speelt of juist ontbreekt in de gemeente
  • Interpretatie en ‘benchmarken’ van de opgehaalde informatie

 • Thema: Plan van aanpak of Veranderroute;
 • Doel: Een begaanbare weg voor jouw gemeente;
 • Resultaat: waar willen we/moeten we naartoe en wat is dan een begaanbare weg?
  • Realistische, haalbare doelen neerzetten
  • Beargumenteerd voorstel voor traject of proces
  • Fijngevoelig en heel precies bepalen wat de verandering inhoudt
  • Ervaring en kennis van methodieken hoe je samen als gemeente kunt veranderen

 • Thema: Traject- of procesbegeleiding;
 • Doel: Samen onderweg zijn;
 • Resultaat: We lopen samen weg van verandering en houden ‘de vaart’ erin
  • Correcte en zorgvuldig verloop van het proces of traject
  • Communicatie en afstemming met de gemeente realiseren
  • Balans houden tussen aansluiten en uitdagen
  • Werken aan vertrouwen en begrip om stappen te kunnen zetten
 • Om je een idee te geven waar ik ervaring mee heb, geef ik hieronder een aantal voorbeelden:

  • Samenwerking zoeken, vinden en opzetten
  • Reorganisatie van de organisatiestructuur
  • Samengaan van (wijk)gemeenten
  • Besluitvorming rondom kerkgebouwen (sluiting en herbestemming)
  • Opstellen van Identiteitsprofiel en Visie/Missie
  • Bezinningstraject op de plek van Jeugd en Jongeren in de gemeente
  • Ontwikkeling van toekomstscenario’s en -perspectief
  • Revitaliseren en vernieuwen

 • Thema: Toerusting en Ontdekken;
 • Doel: Vernieuwend en eigentijdse oplossingen;
 • Resultaat: wat kan ons helpen om tot nog betere oplossingen te komen
  • Brede kennis van gemeenteopbouw en actuele kerkgeschiedenis
  • Kennis van modellen en methoden uit de organisatiekunde (incl vertalen naar een christelijke gemeente)
  • Netwerk van (reli)professionals, ervaringsdeskundige en experts

 • Thema: Implementatie en Advies;
 • Doel: Groeien naar jouw ‘nieuwe’ gemeente;
 • Resultaat: hoe zorgen we ervoor dat de verandering ook tot verbetering leidt
  • Helpen realiseren en invoeren van maatregelen
  • Inslijpen en bestendigen van nieuwe patronen en het vormen van nieuwe betekenissen
  • Spiegelen, uitdagen, en soms ook heel realistisch zeggen waar het op staat

 • Thema: ‘gewoon’ gemeenteopbouw
 • Doel: verbetering van ‘normale’ processen rondom de opbouw en ontwikkeling van jouw gemeente.
 • Resultaat: versnellen van trajecten, helpende hand met kennis en know-how,
  • Beleidsontwikkeling
  • Besluitvorming en afstemming
  • Werkgroepenbegeleiding
  • Financiële planning en toekomstperspectief
  • Communicatie en fondsenwerving
  • Beroepingswerk

Neem vrijblijvend contact op om te zien wat ik voor jouw gemeente kan betekenen. Staat jouw vraag/probleem er niet tussen, twijfel niet om toch vooral je vraag te stellen.

Bernhard Vosselman