PKN Drempt

In de gemeente PKN Drempt/Keppel. De gemeente van Drempt/Keppel staat voor het feit dat de huidige predikant binnenkort met emeritaat gaat. Daarop nam de kerkenraad het initiatief om naast het opstellen van nieuw profiel ook aandacht te besteden aan het (re)vitaliseren van de gemeente. Welke kansen liggen er? Voor de gemeente zelf en in relatie…Ga door met het lezen van PKN Drempt