Aansprekende Kerk

Een AANSPREKENDE kerk is een vitaal functionerende kerk

Lees ook dit artikel.

Mensen zullen aangesproken worden, omdat er van deze kerk iets uitgaat. Op het gebied van leiderschap, van activiteiten organiseren en het vormen van een gemeenschap kan ik je helpen. In welke fase jouw kerk zich ook bevindt. Een groeiende kerk namelijk heeft andere uitdagingen dan een zeer stabiele kerk. En zelfs een kerk die sluiten gaat kan tot het einde als vitaal ervaren worden!

Aansprekende Gemeente: Eenheid & Verscheidenheid

Verlangen of Verandering?

Als u problemen ondervind in uw gemeente of u voorziet door noodzakelijke veranderingen problemen opkomen. Of u wilt samengaan werken met een andere kerk, of juist in eigen gemeente groeien naar meer eenheid.

Vooruitzicht

Gemeenteleden gaan meedenken, meedragen en meedoen. Veranderingen zijn verbeteringen en er wordt opbouwend samengewerkt. Er is aandacht voor elkaar en er komt ruimte voor nieuwe leden.

Mijn Expertise:

 • Interkerkelijke Samenwerking
 • Omgaan met Eenheid & Verscheidenheid
 • Fusies of Splitsingen
 • Bouwen aan een christelijke Gemeenschap

 Lees meer over producten en diensten

 

Aansprekende Gemeenteopbouw: Geloofwaardig & Relevant

Verlangen of Verandering?

Revitaliseren na krimp, fusie of probleem, de onstuimige groei na de pioniersfase stroomlijnen, de uitdaging van aansluiting vinden en houden, hoe ontwerpen we een aansprekende gemeente?

Vooruitzicht

Aandacht naar de goede en juiste zaken. Makkelijker en gefundeerde beslissingen nemen. Waardevolle bijeenkomsten en goede opkomsten. Verbeteringen doorvoeren en groeien als gemeente en als (kerken)raad.

 Mijn Expertise:

 • Beleid & Bestuur
 • Strategie & Toekomst
 • Organisatie
 • Vrijwilligers
 • Veranderen & Vernieuwen

Lees meer over producten en diensten

 

Aansprekend Leiderschap

Verlangen of Veranderen?

Het vertrouwen herstellen in het leiderschap, inspirerende visie ontwikkelen waar de gemeente volledig achter staat, vrijwilligers vinden voor alle vacatures, dat klinkt nogal redelijk ver weg van onze realiteit!

Vooruitzicht

Duidelijke, breed gedragen standpunten. Daadkrachtig werken aan een heldere en haalbare taken en functies. Een inspirerende visie die de gemeente recht doet en waar gemeenteleden actief aan meedoen.

 Mijn Expertise:

 • Coaching
 • Toerusting
 • Visie
 • Beleid
 • Communicatie

Lees meer over producten en diensten