Samen Bouwen aan een Aansprekende Kerk

Omdat ik geen standaard oplossingen bied, maar altijd vertrek vanuit jullie specifieke situatie, zijn er minimale standaardproducten. Sommige vormen zoals een Lezing, Workshop, Heidag of Adviesgesprek staan er uiteraard tussen. Als er concrete resultaten worden verwacht, vraagt dat om meer voorbereiding, evaluatie en bijsturing. Omdat ik uitga van het  proces (persoonlijk, als team of groep, of als gemeente) wil ik geen standaardtrajecten aanbieden. Ik ga uit van het probleem of uitdaging en dat we die samen oplossen.

 

Kerkenraadstraining of -toerusting

Prijs: € 1950,-

Als kerkenraad loopt het stroef. De vergaderingen worden slecht bezocht, de deelname aan de gesprekken is minimaal, ambtsdragers zijn zeer moeilijk te vinden en in de wandelgangen worden gemaakte besluiten bekritiseerd. Om als kerkenraad als team te functioneren is meer nodig dan alleen goede wil.

In tien opeenvolgende vergaderingen geef ik tips, intervenieer, en geef opmerkingen om tot een betere samenwerking te komen. Vergaderingen worden constructief, samenwerkingen vernieuwd en naar de gemeente toe klinkt er één stem.

NB. Ook voor Algemene Kerkenraden die zoeken naar de juiste invulling van hun taak, moeite ervaren met afstemming of verbetering zoeken als bestuurlijk orgaan.

 

Beleidsplanontwikkeling

Het is weer zover! Voor de één klinkt dat als een noodzakelijk kwaad, de ander ziet juist de kansen en voordelen. Hoe dan ook nadenken over kerk-zijn, de complexe vragen en voor veel kerken teruglopende leden of financiën, een goed plan scheelt tijd en energie.

Optie 1: de snelle optie

Prijs: € 1895,-

Met een heidag en vier sessies maken we een praktisch plan voor de gemeente. Het resulteert in een plan van aanpak waar direct mee aan de slag kan worden gegaan. Na een jaar vind er een evaluatie plaats en kan er worden bijgestuurd.

Optie 2: de duurzame optie

Prijs: op aanvraag

Gedurende een te bepalen periode worden één of meerdere verschillende (beleids)onderwerpen besproken. Onderwerpen die belangrijk zijn voor jullie gemeente. Jongeren, Gemeentevorming, Toerusting, Missioniar, Leiderschap, Samenwerking, Organisatie, Vrijwilligers, etc. etc. We gaan hierover in gesprek. We bepalen de visie, zetten de kaders, communiceren erover, betrekken gemeenteleden en gedurende de tijd ontwikkelen deze terreinen zich.

NB. Ook in combinatie met intervisie en toerusting voor (kerken)raad of vrijwilligers. Een mooie kwaliteitsimpuls en zeer duurzame investering in de onderlinge samenwerking.

 

Heidagen

Prijs: € 695,-

Tijdens een heidag is het de bedoeling dat er nieuwe inspiratie wordt opgedaan. Bij voorkeur op een neutrale, inspirerende locatie (niet inbegrepen). De heidag zal in nauwe samenwerking worden voorbereid. Hierdoor kun je zelf de controle houden over het resultaat. Geen standaard oplossingen, maar geheel toegespitst op jullie problematiek of onderwerp.

 

Discussie- / gespreksleider

Prijs: € 395,-

Je hebt een lastig thema te bespreken en eigenlijk moet er een besluit komen. Je wilt dat het besluit door iedereen gedragen wordt, maar dan ook echt gedragen. De meningen zijn verdeeld en je vraagt je af of de discussie niet de verdeeldheid zal verergeren.

Voor kerkenraden, commissies, gemeenteavonden, studiegroepen bied ik een gespreksmethodiek waarin iedereen zich gewaardeerd voelt, ook al is zijn/haar mening niet de meerderheid. Er zal begrip voor elkaar zijn en het besluit zal recht doen aan alle aanwezigen.

 

Adviesgesprekken (eenmalig):

Prijs: € 395,-

Een adviesgesprek is een gesprek over een actueel en relevant thema wat specifiek is voor jouw gemeente. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je in een impasse bent gekomen tijdens een bepaald proces. Of gedurende het proces blijken de problemen dusdanig te zijn dan er advies gewenst is. Of er zijn tegenovergestelde ideeën of wensen waar een buitenstaander beter een waarde-oordeel over kan geven. Naast een telefonisch gesprek zal ik ook de beschikbare documenten doornemen om met een passend advies te komen.

 

Vraag- of coachingsgesprek:

Prijs: € 195,-

Je wilt graag dat er iemand is die kan meedenken over het thema dat behandelt moet worden. In plaats van alles op gevoel te baseren wil je graag meer deskundigheid en kennis aanwezig hebben. Het gaat niet zozeer om een advies, maar om meedenken of brainstormen om gezamenlijk de volgende stap te kunnen zetten.

Ook voor kerkenraden, moderamina of predikanten die graag meer kennis en deskundigheid over hoe praktische & organisatorische zaken in de gemeente te kunnen aanpakken. Deze gesprekken kunnen eenmalig, maar ook structureel zijn. Handige oplossing voor als het aannemen van een kerkelijk werker niet passend is.

 

Lezingen:

Prijs: € 195,-

Vaste Lezingen:

  • Gemeentevorming: Eenheid & Verscheidenheid
  • Gemeentevorming: Presentatie Resultaten Onderzoek ‘Zicht op Gemeentevorming’
  • Leiderschap: Bouwen aan de Gemeente

Op verzoek zal ik een (sub)thema onder Leiderschap, Gemeenteopbouw of Gemeentevorming inleiden op uw bijeenkomst.

 

De Missie van VIANOVUS-kerkadvies

‘Voor de kerk toegankelijk maken van visies, modellen, programma’s en kennis over de kerk, kerk-zijn, leiderschap en organisatie, deze waar nodig te vertalen naar activiteiten van toerusting en training, en beschikbaar te zijn voor hands-on (advies)trajecten tot verbetering op deze terreinen.’