Achtergrondinformatie

Mijn visie

Ik geloof dat de kerk is gezonden in de wereld om te herstellen wat gebroken is, om te genezen wat ziek is en te zoeken wat verloren is. De kerk is een instrument van Gods liefde. De kerk is een middel naar Gods Vaderhart.

De kerk schittert in de meest mooie kleuren als ieder lid met zijn eigen uniciteit gaat bijdragen. God geeft iedereen unieke gaven en talenten en in het geheel van de verscheidenheid schittert Gods grootheid.  Deze grootheid wordt zichtbaar en voelbaar in een oprechte ontmoeting met elkaar.

Ik help, adviseer en bouw samen met kerkleiders om vandaag en morgen aansprekend kerk te zijn. Waar ruimte is voor ontmoeting met elkaar en met God. Waar Gods grootheid voelbaar en zichtbaar wordt. Dit kan door te werken aan Eenheid & Verscheidenheid (gemeenschapsvorming), Geloofwaardig & Relevantie (gemeenteopbouw) en Inspirerend Leiderschap. Zo bouwen we de kerk en maken we Gods Grootheid tastbaar.

Omdat iedereen persoonlijk deel van de kerk is, is deze verantwoordelijkheid ook mijn persoonlijke taak. Met mijn gaven en talenten ben ik een waardevol instrument en voorbeeld in leiderschap.

Samenwerkingspartners en verbanden

  • 1522 Raadgevers voor de Kerk, www.1522.nl, is een samenwerking tussen vijf zelfstandige gemeenteadviseurs. Met elkaar en door elkaar leren, verbeteren en samenwerken.
  • Protestantse Kerk in Nederland, www.protestantsekerk.nl, waar ik vermeld sta onder de zelfstandig gevestigde gemeenteadviseurs.
  • Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk, www.wvko.nl, het WKO bevordert de ontwikkeling van het kerkelijk opbouwwerk en vormt een ontmoetingsplaats voor hen die hierin werkzaam zijn.
  • Kerkvitaal, www.kerkvitaal.nl, waar ik als werknemer aan verbonden ben voor 16 uur per week.

 

 

Waardenvol Ondernemen

Het bereiken van mijn persoonlijke missie doe ik vooral door zelf veel te lezen over uiteenlopende onderwerpen in het kerkelijke leven. Naast theologie, organisatiekunde en management lees ik ook over missionair zijn, pastoraat, diaconaat, leren, vieren en bidden. Ik doe dit vooral om daar zelf wat aan te hebben. Persoonlijke en geestelijke groei is voor mij belangrijk. Wat ik zelf leer, mag ik weer doorgeven in het adviseren van kerken en gemeenten. Een deel van mijn tijd gaat daarom standaard naar studie en onderzoek.

Om van betekenis te kunnen zijn leer ik steeds weer om goed te luisteren. Dat betekent een reflectieve en integere houding. Ik mag dienen, dat staat sterk bovenaan. Het voorbeeld van Leiderschap & Organisatie wil ik ook zelf in de praktijk brengen, persoonlijk en zakelijk. Als bedrijf kies ik daarom voor verantwoorde partners (oa. Triodos Bank), ben ik betrokken bij andere christelijke ondernemers (oa. CBMC & Christelijke Ondernemers Netwerk) en heb ik enkele vrijwilligersfuncties (oa. scriba PKN Nunspeet/Hulshorst, Global Leaderschip Summit (GLS)).

 

Zakelijke informatie

BTWnr.: NL192208007B01

KvK.:  68110677

Banknr.: NL11 TRIO 0338 5480 76 tnv VIANOVUS-kerkadvies

Op alle offertes, afspraken en diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Eigenaar en Kerkelijk Adviseur: Bernhard Vosselman

 

Naam: Bernhard Vosselman
Getrouwd, drie kinderen
Vianovus Kerkadvies: sinds 2017
Studie: CHE Theologie
Werk: ruim 8 jaar MAF Nederland
Kerk: PKN Nunspeet/ Hulshorst
Vrijwilliger: Jeugdouderling, Scriba, GLS

Mijn kennis en kunde is theologisch (CHE Theologie en kerkelijk actief) en management & organisatie (MAF Nederland). Ik ben een open persoon, creatief, bruggenbouwer en probleem oplossend. Deskundig in organiseren, presenteren en strategie. Sterk in visie op gemeenteopbouw en geloofsgroei en vooral breed inzetbaar. Alle terreinen hebben mijn interesse, maar mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar christelijk leiderschap in kerk & gemeente.