Studie & Onderzoek: Zicht op Gemeentevorming

Onderzoek onder Predikanten, Voorgangers, Oudsten en Ambtsdragers naar Gemeenschapsvorming in hun kerk of gemeente.

Onderzoek: Zicht op Gemeentevorming

Onder deze titel ga ik op zoek naar de actuele stand van zaken op het gebied van gemeentevorming/gemeenschapsvorming binnen de christelijke kerken. Al eerder schreef ik over de vier elementen voor een vitaal functionerende kerk (lees hier het artikel). Een van deze vier elementen is de gemeenschap, de leden. De kerk is, naast een heleboel andere aspecten, herkenbaar aan de (plaatselijke/lokale) gemeente, of gemeenschap. Ik geloof dat hoezeer vaste, stabiele gemeenschappen ook onder druk staan, we zullen elkaar altijd nodig blijven hebben. Misschien in een andere, flexibele, misschien gecombineerd met digitale ontmoetingsvormen, de kerk is een beweging van mensen achter Jezus Christus aan.

Voor deelname aan het onderzoek: ga hier naar de enquete.

Eenheid & Verscheidenheid

Een belangrijk thema binnen gemeentevorming of gemeenschapsvorming is Eenheid & Verscheidenheid. De dynamiek binnen een gemeenschap speelt zich veelal af rond dit thema. Als leiderschapsteam of kerkenraad sta je soms tussen verschillende vuren. De ene groep wil links, de ander rechts. De eenheid bewaren is dan een hele kunst. Ik moet zeggen dat ik de beschikbare, christelijke (toegankelijke) literatuur hierover best beperkt vindt. Misschien hebben we nog wel een hele weg te gaan met elkaar. Voor mij is dit in ieder geval het startpunt van deze reis en ik hoop op vele meelezers, reacties, ingevulde vragenlijsten en positieve ervaringen op dit gebied.

Doelgroep: Predikanten, Voorgangers, Oudsten, Ambtsdragers

Al geruime tijd ben ik literatuur aan het verzamelen en praktische adviezen en theologische visies aan het ordenen. Een lezing over Eenheid & Verscheidenheid is beschikbaar voor groepen, kerkenraden, leiderschapsteams, etc. Uiteraard hoor ik het graag als ik mijn idee├źn met u mag komen delen. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op predikanten, voorgangers, ambtsdragers, oudsten en kerkelijk werkers. Zij hebben namelijk belang bij praktische adviezen over het leiden van de gemeente naar een vitaal functionerende, christelijke gemeenschap.

Ik heb geen specifieke denominatie op het oog, maar juist de volle breedte van christelijk Nederland. Ik hoop hiermee juist de verscheidenheid te kunnen waarderen op dit thema. We kunnen leren van elkaar. Juist daarin komt wat mij betreft weer de eenheid naar voren.

VIANOVUS-kerkadvies

Als kerkelijk adviseur zie ik een Aansprekende Kerk voor me, en daarbinnen een Aansprekende, Christelijke gemeenschap. Ik besef me heel goed dat deze wens niet met gemakkelijke antwoorden of ’tips and tricks’ te realiseren is. Ook als het gemeenschappelijke in andere vormen gestalte gaat krijgen, met alle veranderingen en onzekerheid daarbij, dan nog blijf ik geloven in de noodzaak van het ontmoeten van elkaar. De kern is ons geloof in Jezus Christus. We ontmoeten elkaar rondom het Woord van God. Onze verscheidenheid geeft diepte aan deze ontmoeting; in de ander en Ander ontmoeten we onszelf. Meer mens worden, daar heb je elkaar voor nodig, in de wetenschap dat wat er ook gebeurt er altijd Een is die je liefheeft.

Vragen, opmerkingen of weten wat ik voor uw gemeente kan betekenen, ga hier naar mijn website, mail of bel gerust.