VIANOVUS-kerkadvies - Kerkelijk adviseur

Bernhard Vosselman

Ik help kerkenraden en gemeenten bij lastige (ontwikkelings)processen. Ik wil gemeenten helpen om (weer) verder te kunnen of om verder komen. Er zijn effectieve methoden en werkwijzen die het vertrouwen stimuleren om die lastige besluiten dan toch en ook goed te nemen. In het kiezen van activiteiten, methoden en werkwijzen is jouw gemeente het uitgangspunt. Ik help kerkenraden met een op maat toegesneden en dus begaanbare weg van ontwikkeling.