VIANOVUS – KERKADVIESHelpt je gemeente verder te komen of weer verder te kunnenMeer info / DIENSTEN

VIANOVUS-KERKADVIES – KERKELIJK ADVISEUR

BERNHARD VOSSELMAN

Sinds 2017 help ik kerkenraden en gemeenten bij opbouw-vragen en verander-kwesties. Ik help gemeenten om (weer) verder te kunnen of om verder komen. Ik maak gebruik van effectieve methoden en werkwijzen om die lastige besluiten gezamenlijk en ook goed te nemen. In het kiezen van activiteiten, methoden en werkwijzen is de gemeente het uitgangspunt. VIANOVUS betekent ‘een nieuwe weg’. Ik help kerkenraden met een op maat toegesneden programma voor het vinden en gaan van deze nieuwe wegen.

WAARMEE KAN IK JOUW GEMEENTE HELPEN?

MIJN EXPERTISE

Mijn expertise als kerkelijk adviseur ligt op het werkveld van ‘Gemeenteopbouw’. Gemeenteopbouw heeft als doel om de christelijke gemeente vitaal te houden. Zowel het interne functioneren als geloofsgemeenschap, maar ook het functioneren als kerk of gemeente in deze tijd en op de eigen plek zijn onderwerp van bezinning en gesprek. Het gaat over de inhoud en de organisatie. Mijn verlangen daarbij is dat de kerk een (veilige) plek is waar mensen God kunnen ontmoeten.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE: PRODUCTEN & TRAJECTEN

AANBOD EN DIENSTEN

SAMENGAAN

SAMENGAAN TUSSEN ÉÉN OF MEERDERE GEMEENTEN; HOE KOM JE NADER TOT ELKAAR? MAAK JE NOG ONDERSCHEID TUSSEN FUSIEPARTNERS EN HOE ORGANISEER JE DAT? EN HOE VOLGEN WE DE GOEDE KERKORDELIJKE PROCEDURE? BIJ HET VINDEN VAN DE JUISTE FUSIEPARTNER, EEN VERBINDEND TRAJECT TOT ÉÉN-WORDING, HET OPSTELLEN VAN HET FUSIEDOSSIER EN DE IMPLEMENTATIE, IK HELP JOU EN JOUW GEMEENTE GRAAG VERDER.

REORGANISATIE & KRIMP

EEN KLEINERE KERKENRAAD, WERKEN MET WERKGROEPEN OF COMMISSIES, OF NAAR MINDER WIJKGEMEENTEN; EEN REORGANISATIE VRAAGT OM ‘HANDS-ON’-BEGELEIDING OM TE WENNEN WENNEN AAN NIEUWE WERKWIJZEN. WAT IS EEN EFFECTIEVE EN WERKBARE STRUCTUUR PASSEND VOOR JOUW GEMEENTE?

EN WAT ALS NIET ALLE (KERK)GEBOUWEN MEER IN GEBRUIK OF EIGENDOM KUNNEN BLIJVEN. EEN GOED EN GEZAMENLIJK BESLUITVORMINGSPROCES ZORGT ER VOOR DAT JULLIE WEER VERDER KUNNEN. VAN ONDERBOUWING, HET VERKENNEN VAN ALLE OPTIES, TOT EEN GEZAMENLIJK BESLUIT NEMEN.

SAMENWERKEN

SAMENWERKEN ALS GEMEENTEN, HOE ‘ORGANISEER’ JE DAT? WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN SAMENWERKEN EN HOE BOUW JE EEN GOEDE SAMENWERKING OP? VAN BEZINNING OP DE EIGEN PLEK TOT OPSTELLEN VAN EEN OVEREENKOMST. EEN GOEDE SAMENWERKING KAN DE GEMEENTE ECHT VERDER HELPEN.

WAARDERENDE GEMEENTEOPBOUW

MET DE BOUWSTENEN VAN VERLANGEN EN ‘WAT WERKT’ GAAN WE SAMEN HEEL GERICHT EN CONCREET AAN DE SLAG MET GOEDE ONTWIKKELINGEN EN VERNIEUWING VOOR JOUW GEMEENTE. WAARDERENDE GEMEENTEOPBOUW IS EEN METHODE EN WERKWIJZE DIE ECHT VERDIEPING BRENGT. HET HELPT JE ANDERS NAAR VERANDERING TE GAAN KIJKEN EN HELPT OP EEN VEEL NATUURLIJKER MANIER AAN VERDIEPING EN VERNIEUWING TE DOEN.

STUUR EEN EMAIL OF BEL

CONTACT

Bedankt voor je interesse in mijn werk en het bekijken van mijn website. Als je nog vragen hebt, neem dan vooral contact op. Stuur een email of neem contact op per telefoon. Ik laat zo snel mogelijk van mij horen.