VITALITEIT TOEKOMSTMIJN EXPERTISE

Hoe gaat het eigenlijk en waar gaat het naar toe?

Zicht hebben op de gemeente

Als kerkenraad wil je wel eens weten ‘Hoe gaat het nou met onze gemeente’, ‘Hoe staan we ervoor?’, maar ook ‘Wat als we op dezelfde manier door blijven gaan…?’. Dat zijn lastige vragen. Zoveel verschillende manieren om naar de gemeente te kijken, en zoveel processen en zaken die elkaar beïnvloeden. Goed inzicht hebben in de gemeente is een hele kunst, maar wel noodzakelijk om de goede besluiten te kunnen nemen.

“Het basisdocument dat onze gemeente beschrijft, en daarbij ingaat op de wensen en voorkeuren van de gemeente, was de reden voor de gemeente om ons met vertrouwen op pad te sturen bij het zoeken van een passende gemeente om mee te gaan samenwerken.” 

Fundament & Bouwstenen

Als kerkenraad sta je voor een bepaalde taak of opdracht. Van een nieuw beleidsplan tot een mogelijk noodzakelijke samenwerking. Wat ook de uitdaging is, als kerkenraad zoek je naar houvast om de gemeente goed te begeleiden. Je wilt de voorgenomen besluiten kunnen onderbouwen en beargumenteren. De route is niet zomaar gekozen, maar is begaanbaar. Je werkt aan het contact met de gemeente, het vertrouwen groeit.

“Je werkt aan het contact met de gemeente, waardoor het vertrouwen groeit.”

In het kader van de uitdaging waar je als kerkenraad voor staat, wordt ‘de vitaliteit’ in kaart gebracht. Wat zijn de ‘fundamenten’ van de gemeente en hoe sterk zijn deze? Met welke ‘bouwstenen’ kunnen we aan de slag? Met welke zwaktes en bedreigingen hebben we te maken en hoe zouden we daar mee om moeten gaan? Tegelijk is het nodig om vooruit te kijken. Hoe zien we onze toekomst voor ogen? Welke verlangens, voorkeuren of wensen leven er in de gemeente? Een constructief plan vraagt om inzicht en een zorgvuldig gekozen route.

“We hebben de gemeente laten beschrijven en daarbij een dieptepeiling gedaan middels een enquête. De uitkomsten vormen voor ons de speerpunten voor het nieuwe beleidsplan.”

Vitaliteit & Toekomst

Als je op zoek bent naar houvast, het fundament of de bouwstenen, omdat er een (stevige) uitdaging voor jouw gemeente ligt, dan kan ik je daarmee helpen. We maken samen een reis door jouw gemeente om te zien waar het fundament en de bouwstenen van uw gemeente liggen. Voor mij telkens een uitdaging om dat unieke en bijzondere in jouw gemeente naar boven te halen!


Neem vrijblijvend contact op om te zien wat ik voor jouw gemeente kan betekenen. Het helpt wanneer dingen concreet worden gemaakt, ze worden bespreekbaar en vaak veel minder ‘eng’. Ik help je/jullie graag zodat je verder komt of weer verder kunt.

Bernhard Vosselman

 

 

CONTACT

Doornenkamp 11
8077 SL Hulshorst
+31 (0)6 17 699 583

Zelfstandig Gevestigde Gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk Nederland

Vaste Gemeenteadviseur bij Kerkvitaal – Specialist Samenwerken – Samengaan

Bestuurslid van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk – taakveld ‘Missie & Activiteiten’

Specialist Waarderende Gemeenteopbouw – Leergemeenschap & maatwerktrajecten in kerk en gemeente