PRODUCTEN TARIEVENWERKWIJZE

Vooraf

Iedere vraag is in dit opzicht uniek dat het altijd om jouw specifieke gemeente gaat. De uitwerking van deze trajecten worden altijd aangepast naar een passende vorm voor jouw gemeente. Onderstaand geeft vooral aan waar mijn ervaring en expertise ligt.

Basisdocument

Een beschrijving van de zichtbare gemeente. Inventariserend, inzichtelijk, spiegelend en concreet. Het basisdocument is een compacte beschrijving van jouw gemeente in de manier waarop ze functioneert. Gemeenten gebruiken dit document wanneer ze zich voorbereiden op het beroepingswerk, of om hun eigen positie te bepalen voorafgaand aan samenwerkingsgesprekken, bij reorganisatievraagstukken of om het bezinningsproces over de toekomst of identiteit op te starten.

Samenwerken

Samenwerken als gemeenten, hoe ‘organiseer’ je dat? Wat zijn de verschillende vormen van samenwerken en hoe bouw je een goede samenwerking op. Van bezinning op de eigen positie (waarom en waartoe willen we samenwerken) tot opstellen van een overeenkomst. Een goede samenwerking kan de gemeente echt verder helpen.

Vanaf het eerste gesprek over wat jullie als gemeente nodig hebben en zoeken in de samenwerking, tot de begeleiding van samenwerkingsgesprekken en waar nodig het opstellen van afspraken, regelingen en overeenkomsten.

Het kan ook zijn dat jullie al in een samenwerking zitten, of op een bepaalde manier bij elkaar zijn gezet om te gaan samenwerken, ook dan kan ik helpen met de zoektocht naar de overeenkomsten, waar de aanvullingen en mogelijkheden liggen, en bouwen we langzaamaan aan de benodigde bestanddelen voor een vruchtbare samenwerking.

Samengaan

Samengaan tussen één of meerdere gemeenten, een fusie. Hoe kom je nader tot elkaar, hoe en waarin maak je onderscheid tussen overeenkomsten en de eigenheid, en hoe volg je de goede kerkordelijke procedure. Van het vinden van de juiste fusiepartner tot het laatste besluit, ik help jou en jouw gemeente graag verder.

Vanuit het gezamenlijke verlangen zoeken we naar een nieuwe vorm (en cultuur) waarin beide gemeenten zich thuis gaan voelen; de kerkordelijke procedure wordt nauwkeurig gevolgd en zo nodig worden ook hier de noodzakelijke regelingen en verklaringen voor opgesteld.

Reorganiseren en besluiten nemen

Een kleinere kerkenraad, werken met werkgroepen, nieuwe commissies of juist minder commissies, maar ook minder wijkgemeenten en het afstoten van kerkgebouwen, voorbeelden van reorganisatieprocessen. Hoe reorganiseer je de structuren van de gemeente? Van onderzoek naar de mogelijkheden tot onderbouwde besluitvorming en implementatie. Een goed proces zorgt er voor dat jullie weer verder kunnen.

Een nieuw organisatiemodel of nieuwe organisatiestructuren, een betere afstemming tussen alle groepen en commissies, installeren van dorpswerkgroepen na de fusie, meer of minder wijkgemeenten, afstemmen van verantwoordelijkheden, dit is vooral een ’technische’ reorganisatie.

Maar het kan ook te maken hebben met het proces van vervreemden van een kerkgebouw, het aanpassen van overgebleven kerkgebouwen, en het samen gemeente zijn in de overgebleven gebouwen. Met elkaar een ‘nieuwe’ gemeente vormen. Ook dat zijn trajecten van reorganiseren waarbij de nadruk veel meer komt te liggen ligt op het gezamenlijke proces en de besluitvorming.

Huisgemeente

Een specifieke ‘reorganisatie’ is het worden van een huisgemeente als ‘zelfstandig’ onderdeel in de PKN waarbij een moedergemeente faciliteert bij vooral het beheer van geld en goed. Ik help kerkenraden om het gesprek over deze vorm in de eigen gemeente voeren en om de gesprekken met potentiële ‘moedergemeenten’ te voeren. Uiteraard met waar nodig het opstellen van verklaringen en overeenkomsten.

Waarderende gemeenteopbouw; revitaliseren, visievorming en ontwikkeling

Om tot ontwikkeling te komen als geloofsgemeenschap geloof ik in een werkwijze van onderop, ‘bottom up’. Een methode die helpt om de vaste denkpatronen te doorbreken en op zoek te gaan naar waar het verlangen en ‘de energie’ zit van gemeenschap. Het waarderende traject gaat in op relevante en urgente thema’s die direct tot de kern van het kerkzijn behoren. Het geloofsgesprek is dan ook bij deze methode als het ware ‘ingebakken’. De oplossingen en ideeën zijn eigentijds en passen bij de gemeente. Hoe waarderende gemeenteopbouw hiertoe leidt kom ik graag een keer vertellen. Een waarderend onderzoek kan in principe op ieder (inhoudelijk) onderwerp toegepast worden.

Overig

In bovenstaande trajecten komen zaken aan de orde als kerkorde en financiën. Vanuit mijn eerdere werkervaring neem ik communicatie- en fondsenwervingservaring mee. Beleidsvorming, beroepingswerk, jeugd en jongeren. De thema’s en vragen zijn talrijk waarop ik kan meedenken.

 

CONTACT

Doornenkamp 11
8077 SL Hulshorst
+31 (0)6 17 699 583

Zelfstandig Gevestigde Gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk Nederland

Vaste Gemeenteadviseur bij Kerkvitaal – Specialist Samenwerken – Samengaan

Bestuurslid van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk – taakveld ‘Missie & Activiteiten’

Specialist Waarderende Gemeenteopbouw – Leergemeenschap & maatwerktrajecten in kerk en gemeente