MIJN EXPERTISEBERNHARD VOSSELMAN

Mijn expertise als kerkelijk adviseur ligt op het werkveld van ‘Gemeenteopbouw’. Gemeenteopbouw heeft als doel om de christelijke gemeente op te bouwen. Je bent geroepen als gemeente van God, daarom ga je je eigen weg als gemeente. Maar tegelijk sluit je je niet af van de omgeving, en ben je als gemeente volop betrokken bij wat er in je omgeving speelt. Gemeenteopbouw speelt zich af op het snijvlak van theologie en organisatiekunde. Hoe organiseren we ons als gemeente zodat we tot ons doel komen? De processen en trajecten die daarvoor nodig zijn, en samen de weg van verandering en verbetering te gaan, daar ligt mijn werk als kerkelijk adviseur.

“Gemeenteopbouw is erop gericht de Spirit van de gemeente te veranderen, haar te redden van apathie en wanhoop, haar geloof te geven in haar missie en vertrouwen in haar toekomst.” Hendrik Kraemer

Je probeert te verstaan wat het betekent om kerk te zijn en een geloofsgemeenschap te zijn.  In de complexiteit van kerk zijn in en voor de wereld, met de dynamiek van invloeden die op de gemeenschap inwerken, kan de gemeente (en vaak ook ambtsdragers) dreigen vast te lopen. Problemen in de organisatie, neergaande trends, verdeeldheid in de gemeente… Het zijn (allang) niet meer de inhoudelijke en opbouwende thema’s die de agenda’s kleuren.

Het ‘resultaat’ van mijn werk is dat je als gemeente verder komt of weer verder kunt. De gemeente kan pas weer functioneren als er stappen zijn gezet. Om die stappen te kunnen zetten als gemeente heb je soms een duwtje in de rug nodig, of moet het vertrouwen groeien. Iemand erbij roepen kan die uitwerking hebben…

“Om als gemeente die stappen te kunnen zetten, heb je soms een duwtje in de rug nodig, of moet het vertrouwen groeien.”

Hoewel gemeenteopbouw vaak over organisatorische zaken gaat, of over heel ‘menselijke’ processen of eigenschappen, toch is dat niet het doel op zich. Om als gemeente tot je doel te komen heb een zekere mate van ‘organisatie’ nodig. Maar een sluitende begroting of effectieve organisatie is geen garantie voor een vitale christelijke geloofsgemeenschap. De maatregelen, veranderingen of vernieuwingen zijn erop gericht om de vitaliteit van jouw gemeente op niveau te houden. Veerkrachtige, energierijke en gemotiveerde gemeenten, daar is het om te doen.

“De maatregelen, veranderingen of vernieuwingen zijn erop gericht om de vitaliteit van jouw gemeente op niveau te houden of te verbeteren.

Neem vrijblijvend contact op om te zien wat ik voor jouw gemeente kan betekenen.

Bernhard Vosselman

 

CONTACT

Doornenkamp 11
8077 SL Hulshorst
+31 (0)6 17 699 583

Zelfstandig Gevestigde Gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk Nederland

Vaste Gemeenteadviseur bij Kerkvitaal – Specialist Samenwerken – Samengaan

Bestuurslid van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk – taakveld ‘Missie & Activiteiten’

Specialist Waarderende Gemeenteopbouw – Leergemeenschap & maatwerktrajecten in kerk en gemeente