IDENTITEIT GEMEENTEZIJNMIJN EXPERTISE

Wie zijn we en wie willen we eigenlijk zijn als christelijke gemeente?

Een geloofsgemeenschap zijn…

‘Hoe kunnen we (weer) een aansprekende gemeenschap worden?’, ‘We missen onze jongeren, hoe kunnen we hen aanspreken en vasthouden?’, en wat te denken van de veelkleurigheid in de gemeente. Samen een christelijke gemeente vormen lijkt complexer dan ooit en alles wat je doet lijkt ook nog eens onder het vergrootglas te liggen. Wil je een inspirerende gemeenschap vormen dan zul je moeten werken aan de collectieve identiteit van je gemeente.

“Samen een christelijke gemeente vormen lijkt complexer dan ooit.”

Identiteit van je gemeente

De identiteit van de gemeente is de unieke set van accenten in jouw gemeente. Accenten die jouw gemeente herkenbaar maakt als christelijke geloofsgemeenschap. Het zijn ook de accenten waardoor jouw gemeente zich onderscheid van andere religieuze gemeenschappen of gemeenten.

Accenten kunnen aangepast worden, ze verschuiven, er worden accenten toegevoegd, maar ze verdwijnen ook. Ook (of juist) onbewust worden accenten gecreëerd of in stand gehouden. In de geschiedenis van keuzes en besluiten liggen veel antwoorden op de vraag ‘Hoe komt het dat wij zijn zoals we zijn?’.

“Door onze gebruiken en manieren hielden we in stand wat we juist niet meer wilden. Nu proberen we samen te werken aan een aantrekkelijke gemeente waarin we open kunnen zijn naar elkaar.”

Je hebt echter als kerkenraad een uitdaging op het gebied van identiteit en gemeentezijn. Er liggen vragen op het gebied van ‘Wie willen wij zijn?’. Er is behoefte aan duidelijkheid, meer houvast of richting. Aan meer gezamenlijkheid, samenwerking of actiebereidheid. Hoe vormen we een gemeenschap, een hoopvolle beweging, gelovig geïnspireerd en een uitdaging voor de omgeving?

Verbondenheid aan elkaar én aan je gemeente

Woorden geven aan hoe je gemeente wil zijn, is de eerste stap naar nieuwe, meer aansprekende, en verbindende accenten. In de dynamiek van het kerkelijke leven ligt er nu een vast uitgangspunt, hier staan we voor en hier gaan we voor! Het zijn woorden van geloof, van hoop en van liefde. En dat creëert verbondenheid en vergroot de aantrekkingskracht van je gemeente.

“Nadenken over onze identiteit heeft ons gedwongen om keuzes te maken. Doordat we ons nu (voorlopig)  op één ding focussen zien we ineens veel creativiteit opkomen en zijn er mooie nieuwe initiatieven ontstaan.”

Ik help graag met het opstellen van identiteitsprofiel en het invoeren hiervan. Of ga aan de slag met werkgroepen rondom deelthema’s als veelkleurigheid, jongeren, jonge gezinnen, een inclusieve gemeente, vertrouwen en bemoedigen. Ik bouw ook graag mee aan het karakter van jouw gemeente of doe mee in het realiseren van idealen.


Neem vrijblijvend contact op om te zien wat ik voor jouw gemeente kan betekenen. Als je helder bent over de richting van de gemeente, en welke ruimte je geeft aan de gemeente, dan ontstaat er samenwerking. Je hoeft niet alles meer alleen te doen als kerkenraad, maar mobiliseert wat er in je gemeente aanwezig is aan creativiteit en vaardigheden. Ik help je/jullie graag zodat je verder komt of weer verder kunt.

Bernhard Vosselman

 

CONTACT

Doornenkamp 11
8077 SL Hulshorst
+31 (0)6 17 699 583

Zelfstandig Gevestigde Gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk Nederland

Vaste Gemeenteadviseur bij Kerkvitaal – Specialist Samenwerken – Samengaan

Bestuurslid van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk – taakveld ‘Missie & Activiteiten’

Specialist Waarderende Gemeenteopbouw – Leergemeenschap & maatwerktrajecten in kerk en gemeente