KERKELIJK ADVISEURBERNHARD VOSSELMAN

Als ambtsdrager ben je geroepen uit het midden van de gemeente, maar ook uit het midden van het leven. De kerkenraad is doorgaans een bonte verzameling van vrijwilligers met ieder hun eigen achtergrond, ervaring en persoonlijkheid. Ook met de beste bedoelingen en intenties is het niet te voorkomen dat processen soms maar moeizaam verlopen. Of de investering van extra tijd is gewoonweg niet mogelijk. En soms is het alleen al beter als iemand van buiten meekijkt en meepraat. Wat heb ik als Kerkelijk Adviseur eigenlijk te bieden? Hoe kan ik jouw als ambtsdrager helpen met vraagstukken in de gemeente?

“Ook met de beste bedoelingen en intenties is het niet te voorkomen dat processen soms maar moeizaam verlopen.”

Specialist ‘Gemeenteopbouw’

Mijn expertise als kerkelijk adviseur ligt op het werkveld van ‘Gemeenteopbouw’. Gemeenteopbouw heeft als doel om de christelijke gemeente op te bouwen. Zowel het interne functioneren als gemeente, als geloofsgemeenschap, maar ook het functioneren als kerk of gemeente in deze tijd zijn focus van bezinning en gesprek.

Binnen gemeenteopbouw wordt nagedacht over de betekenis en de positie van de kerk in de samenleving en hoe cultuur en kerk ook op elkaar van invloed zijn. Daarmee heeft het raakvlakken met de (godsdienst)sociologie en wat het functioneren betreft als kerk heeft het raakvlakken met de organisatie- en veranderkunde.

“Gemeenteopbouw is erop gericht de Spirit van de gemeente te veranderen, haar te redden van apathie en wanhoop, haar geloof te geven in haar missie en vertrouwen in haar toekomst.” Hendrik Kraemer

Als kerkelijk adviseur of specialist gemeenteopbouw wil ik niet alleen het goede gesprek met elkaar voeren, maar vooral ook een weg aandragen en/of samen over die soms lastige wegen gaan. Het ‘resultaat’ of ‘de opbrengst’ is een verbetering of verandering in de praktijk kerk en gemeentezijn.

Verder lezen? Zie mijn artikel ‘Aan de slag met Gemeenteopbouw

Bouwvakker en Boer

Een prachtige titel die de dynamiek heel goed verwoord van de diversiteit en praktijk van het kerk en gemeentezijn. Waar de bouwvakkers praten over de fundamenten en het type huis dat gebouwd wordt, over de inrichting en het onderhoud, aanbouw of verbouw en dat soort zaken, daar hebben de boeren het over het bewerken van grond, het ploegen en bemesten, het harde werken en de enorme inzet, en tegelijk weten dat de uiteindelijke groei en bloei niet aan ons is.

Zo heb ik als specialist gemeenteopbouw de ‘bouwkundige’ kennis van de fundamenten van de gemeente, kennis van kerkvisies en kerkmodellen, van functionele structuren en de inrichting van de gemeente. Maar daarnaast ook de ‘boerkundige’ inzichten opgedaan over het zaaien van vertrouwen, leren samenwerken en het samen onderweg zijn, verbinden en verbonden zijn, en het ‘slechts’ kunnen scheppen van voorwaarden voor groei en bloei.

Verder lezen? Zie ook mijn artikel ‘De rollen van een kerkelijk adviseur

Routeplanner en Gids

Weten waar je heen wilt is nog wat anders dan er ook komen. Om nog even in beeldspraak te blijven, als kerkelijk adviseur ben ik ook routeplanner en gids. Hoe kom je nu uiteindelijk ook op de plaats van bestemming? Welke mogelijke routes zijn er, en wat kom je dan onderweg tegen? Het is de vraag naar de methodiek en naar het samen onderweg zijn.

Geen traject is hetzelfde al was het maar dat de beginsituatie altijd anders is. En ook geen eindbestemming is hetzelfde al was het maar dat ik met telkens een andere groep mensen onderweg ben. Het is dan ook bijna uitgesloten dat dezelfde route tot steeds dezelfde resultaten leidt. In het aanbieden van maatwerk wil ik recht doen aan het unieke van jouw gemeente.

“Naast een rugzak vol routekaarten, mag je van een gids verwachten dat hij samen optrekt met de groep.”

Naast een rugzak vol routekaarten, mag je van een gids verwachten dat hij samen optrekt met de groep. Als onderdeel van de groep ontdekkend luisteren naar het verbindende element, naar het gezamenlijk verlangen, zo weet een gids te verbinden en kan ik perspectief(ven) bieden. Het vraagt een onderzoekende houding en een soms een flinke dosis creativiteit om ‘de gang erin te houden’. Tijd voor bezinning is in meerdere opties nodig.

Verder lezen? Zie mijn artikel ‘Procesbegeleider

Gereedschappen en Tools

“Het is de kunst om methodisch onderbouwd en met de nodige creativiteit de meest effectieve instrumenten te kiezen en in te zetten.”

Afhankelijk van jouw gemeente, van de route en van de gewenste bestemming zijn er legio mogelijkheden aan activiteiten en ‘interventies’ om tot een goed en constructief proces te komen. Van inzichtelijk maken tot de ontwikkeling van scenario’s en keuze-opties, en van een dag op de hei tot een gemeenteberaad. Analyseren, inventariseren, bewustwording en confrontatie, argumenten en perspectieven, en uiteindelijk de besluitvorming. Rapporten, gesprekken, discussie, ervaringen en voorbeelden. De inzet van iedere ‘tool’ heeft een bepaalde uitwerking, het is de kunst om methodisch onderbouwd en met de nodige creativiteit de meest effectieve instrumenten te kiezen en in te zetten.

Goed om ook hier al te noemen dat het erbij vragen van een adviseur al een ‘interventie’ betekent. Ook dat heeft al een bepaalde invloed. Als betrokken buitenstaander kijk ik met een andere en een open (en hopelijk eerlijke) blik naar jouw gemeente. Als je niet goed weet hoe verder, of juist een meer onafhankelijke stem richting de besluitvorming nodig hebt, of de kennis en ervaring wordt gemist om de vaart in het proces te houden, dan kom ik graag helpen.

Verder lezen? Zie mijn artikel ‘Waarderende Gemeenteopbouw


CONTACT

Doornenkamp 11
8077 SL Hulshorst
+31 (0)6 17 699 583

Zelfstandig Gevestigde Gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk Nederland

Vaste Gemeenteadviseur bij Kerkvitaal – Specialist Samenwerken – Samengaan

Bestuurslid van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk – taakveld ‘Missie & Activiteiten’

Specialist Waarderende Gemeenteopbouw – Leergemeenschap & maatwerktrajecten in kerk en gemeente