VERANDEREN LEIDERSCHAPMIJN EXPERTISE

Succesvol samen werken aan verbetering en vernieuwing

Je staat als kerkenraad voor een grote uitdaging. Er is een ‘trendbreuk’ nodig. Een flinke reorganisatie, een ferme koerswijziging in beleid of een keerpunt in hoe de gemeente functioneert. Als kerkenraad wil je deze verantwoordelijkheid nemen om de gemeente vitaal te houden, of om voor te bereiden op wat nog komen gaat. Maar hoe krijg je iedereen mee? Hoe blijf je bij elkaar als je op weg gaat, en tegelijk wil je ook de pas erin houden.

“Er is een ‘trendbreuk’ nodig. Een flinke reorganisatie, een ferme koerswijziging in beleid of een keerpunt in hoe de gemeente functioneert.”

De weg van verandering

Het maakt nogal verschil wat de intensiteit, de impact en breedte van de koerswijziging of ingreep is. Elke situatie is ook weer verschillend. Het is dan ook maatwerk om te bepalen wat een goede weg van verandering is voor jouw gemeente. Er zijn echter wel een paar elementen die elke verandering ten goede komen:

  • InformatieEen goede analyse en voorbereiding leidt aantoonbaar tot betere resultaten. Het geeft inzicht in het ‘waarom’ en het ‘waartoe’, over de grenzen en de kaders. In het gesprek met oa. de gemeente, maar ook om de goede ‘veranderweg’ te kiezen is een goede voorbereiding essentieel.
  • Heldere visieIedere stap die je in het donker moet zetten is beangstigend. Heb je echter een doel of bestemming voor ogen, dan weet je waarom en waarvoor je stappen zet. De weg zal niet minder hobbelig zijn of minder obstakels hebben, maar het zetten van stappen in de goede richting voelt wel een stuk beter. Het maakt dat de stappen die genomen moeten worden met vertrouwen gezet worden. Een kerkenraad die zelf met vertrouwen de eerste stap zet, geeft de goede boodschap aan de gemeente om te volgen.
  • Het doel bepaalt de wegMeer zelfstandigheid kun je niet opleggen, inspraak geven is geen trucje en het besluit nemen tot samenwerken neem je niet in je eentje. Het doel bereik je pas door de goede weg te kiezen. De focus moet dan ook op de ‘veranderweg’ liggen en niet op het te bereiken doel.
  • Betekenis- en zingevingOude patronen moeten worden doorbroken, posities en rollen moeten opnieuw worden gedefinieerd, samenwerken krijgt een nieuwe betekenis. Omdat een gemeente bestaat uit mensen, is deze component van cruciaal belang. Help, ondersteun en bemoedig elkaar in het zoeken naar nieuw houvast, naar grip op de zaak, naar een nieuwe verbondenheid en samenhang.

Hoe krijg je ze mee?

Een wenkend perspectief of compensatie van verlies, er zijn nogal wat mogelijkheden om aan te sturen op verandering. Samensturen, beslissingsbevoegdheid en inspraak geven zijn vormen van samenwerken waarbij de kaders wel leidend zijn, maar de weg word bepaald door degene die de verandering treft. Maar een verandering is geen doel op zich. Een verandering is pas noodzakelijk als het ook een verbetering is. En soms, heel soms, moet je daarom (met elkaar) erkennen dat er niets anders op zit dan niet te veranderen…

“En soms, heel soms, moet je (met elkaar) erkennen dat er niets anders op zit dan niet te veranderen…”

En nu is het klaar!

Van begin af aan maken we afspraken over de doelstellingen. Wanneer is het verandertraject geslaagd? Aan welke voorwaarden moet het resultaat voldoen? Geen slepende trajecten of losse eindjes. Een verandering staat niet op zichzelf maar dient een duidelijk doel. Hoe beter we de verbetering in het vizier hebben, hoe beter ook het verandertraject zal gaan. De weg van verandering bepaalt namelijk voor een groot deel de bestemming. Als je de bestemming voldoende helder hebt, pas dan kun je je op de ‘weg van verandering’ gaan begeven. Zo kom je tijdig op je gewenste bestemming.


Een helder advies, kennismakingsgesprek over de mogelijkheden, een projectleider zonder dubbele agenda, of gewoon extra tijd en aandacht nodig om uw gemeente een stap verder te brengen,  ik hoor graag wat ik voor jullie kan betekenen. Neem vrijblijvend contact op, ik help je/jullie graag zodat je verder komt of weer verder kunt.

Bernhard Vosselman

 

CONTACT

Doornenkamp 11
8077 SL Hulshorst
+31 (0)6 17 699 583

Zelfstandig Gevestigde Gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk Nederland

Vaste Gemeenteadviseur bij Kerkvitaal – Specialist Samenwerken – Samengaan

Bestuurslid van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk – taakveld ‘Missie & Activiteiten’

Specialist Waarderende Gemeenteopbouw – Leergemeenschap & maatwerktrajecten in kerk en gemeente