REVITALISEREN VERNIEUWENMIJN EXPERTISE

Wat is onze visie/missie en hoe geven we daar vandaag (nog) invulling aan?

De kern van Kerkzijn

‘Back-to-basics’, terug naar de bronnen, het herontdekken van de fundamenten van kerkzijn. Je bent als gemeente zoekende naar je taak en functie. Het zicht daarop is vertroebeld, het verhaal komt niet meer over, de aansluiting lijkt verloren. Als gemeente je plek innemen in deze wereld, dat vraagt om bezinning op het unieke van kerkzijn én bezinning op deze wereld. De ontmoeting tussen beide ‘werelden’ is spannend, maar daar gaat het wel om.

“(Re)Vitaliseren is onlosmakelijk verbonden met de kern van kerkzijn.”

Gewortelde flexibiliteit

Als kerkenraad ben je zoek naar richting. De vraag ‘Waarom zijn we kerk?’ moet beantwoord worden. ‘Waar geloven we in en wat staat ons dan te doen?’, dat geeft een concrete invulling aan de taak en functie van jouw gemeente. Het revitaliseren van de gemeente kan zich zeker richten op de interne organisatie, maar het resultaat van het vele werk en alle activiteiten wordt veel meer bepaald door de fundamenten waarop de gemeente wordt gebouwd. Revitaliseren is onlosmakelijk verbonden met de kern van kerkzijn.

“Weten waar je met elkaar in gelooft, maakt de vorm veel meer flexibel.”

Stel je nu eens voor dat je gemeente er niet is. De ‘wereld’ is je gemeente. Zou je dan andere vormen kiezen voor je taak en functie als gemeente? Een mooie oefening om met je gemeente te doen! Weten waar je in gelooft als kerk, maakt de vorm veel meer flexibel. Er ontstaat ruimte in vormen van kerkzijn. Eigentijdse of hedendaagse vormen die voor de aansluiting zorgen. Vormen die de ‘kloof’ overbruggen van de twee ‘werelden’. Vernieuwen is het zoeken naar de vormen die ruimte kunnen maken voor een wederzijdse ontmoeting.

De basis is geloof!

Als gemeente ‘kerkzijn’ opnieuw ontdekken of je laten informeren over nieuwe vormen van kerkzijn, het verlangen van de kerkenraad is dat men kan geloven in de kerk, zowel ‘binnen’ als ‘buiten’ de kerk. Een kerk met karakter of liever met inspirerende idealen. Kerk in de wereld, of juist voor de wereld, kerk naar buiten, voor het dorp of liever ‘een gastvrije kerk’? De vraag is waar je als gemeente echt voor wilt gaan, waar liggen de geloofsfundamenten. Als de richting bekend is, volgt de ruimte (bijna) vanzelf.

“Toen ons de vraag werd gesteld ‘Zijn wij nog ‘kerk’?’ liet het antwoord net even te lang op zich wachten. Het was het begin van een bijzonder traject, waarbij we ook moesten erkennen dat we sommige dingen toch echt uit het oog waren verloren.”


Het is niet verkeerd om zo nu en dan een ‘opfris’-moment te organiseren. Rondom een nieuw beleidsplan, bij de start van het beroepingswerk, of afgewisseld om bepaald werkterrein (pastoraat, diaconaat, missionair, jeugdwerk, etc.) Wacht vooral niet tot je gedwongen wordt om keuzes te maken, bezinning en reflectie vraagt onverdeelde aandacht en toch ook tijd… Neem vrijblijvend contact op om te zien wat ik voor jouw gemeente kan betekenen. Ik help je/jullie graag zodat je verder komt of weer verder kunt.

Bernhard Vosselman

CONTACT

Doornenkamp 11
8077 SL Hulshorst
+31 (0)6 17 699 583

Zelfstandig Gevestigde Gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk Nederland

Vaste Gemeenteadviseur bij Kerkvitaal – Specialist Samenwerken – Samengaan

Bestuurslid van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk – taakveld ‘Missie & Activiteiten’

Specialist Waarderende Gemeenteopbouw – Leergemeenschap & maatwerktrajecten in kerk en gemeente