Blog: Kerkelijk Jaar(plan) 2018

Wat bepaalt de juiste keuze en daarmee de goede weg? Uiteindelijk je bestemming toch?
Wat bepaalt de juiste keuze en daarmee de goede weg? Uiteindelijk je bestemming toch?

Als Alice ronddwaalt in Wonderland loopt ze op een bepaald moment tegen een kruispunt aan. Verschillende wegen om uit te kiezen, links, rechts, beetje naar links, beetje naar rechts, rechtdoor. Ze zien er allemaal even goed uit. Nee, het kruispunt zelf laat niet zien welke volgende weg ze in moet inslaan. Als alle mogelijkheden goede opties lijken, is er meer nodig om de juiste keuze te maken.

Begin of Eind?

In haar wanhoop roept ze vertwijfeld uit welke weg ze nu moet nemen. De kat die dat allemaal vanuit een boom aanhoort, is even scherp als vaag als hij antwoord: “Dat hangt er vanaf waar je uit wilt komen.” Niet het begin van de weg bepaalt of je de juiste keuze hebt genomen, maar de bestemming van je reis.

Met het nieuwe jaar zijn we weer verwachtingsvol naar wat komen gaat. Wat zal het nieuwe jaar brengen. Maar niet het nieuwe begin is de reden om te verwachten dat het alleen maar veel goeds zal brengen. Als je niet vooraf hebt nagedacht over de bestemming van je reis heeft het geen zin om goede verwachting te hebben over het ronddwalen op nog onbekende wegen.

Brandjes blussen of Daadkrachtig bouwen?

Het is een goede zaak als leiders en ambtsdragers van kerken en gemeenten een bestemming voor ogen hebben. Dan biedt het nieuwe jaar weer volop tijd en kansen om daarnaar op weg te gaan. Zeker, ook 2018 zal weer voldoende brandjes geven om de kerkenraadsvergaderingen mee te vullen. Maar wordt het niet eens tijd om keuzes te maken op basis van de bestemming van de gemeente? Een beleidsplan beland vaak ergens in een bureaulade en wordt zelden als werkboek gehanteerd. Jammer, want het maken van een beleidsplan biedt houvast, geeft richting, maakt keuzes maken zoveel gemakkelijker.

Maak werk van je gemeente!

Een fantastisch nieuw idee is mooi, maar is het ook een goede keuze om tijd, aandacht, vrijwilligerskapitaal aan te besteden? En wat te denken van de continuïteit op langer termijn? Is het wel verstandig om dit idee, op dit moment door te voeren. Zijn er wellicht andere gebieden waar meer onderhouds- of ontwikkelingswerk nodig is? Waar maakt uw gemeente of kerk dit jaar werk van? Waar gaat de aandacht dit jaar naar uit? Welk probleem of welke verbetering wordt dit jaar aangepakt? Welke stap op weg naar de bestemming zet jouw gemeente? Ik hoor het graag als jij enthousiast bent over een nieuw project of nieuw idee dat dit jaar in jouw gemeente gaat starten.

Kerkleiders en ambtsdragers die graag eens doorpraten over het thema Beleid nodig ik graag uit voor een kennismaking. Contact