Inspiratie: Méér kerk, of Anders kerk?

Alan Hirsch praat vol passie en liefde voor de Kerk en voor God.

Afgelopen zaterdag was ik in de Verijzeniskerk (CGK) in Zwolle. Nederland Zoekt had in samenwerking met oa. het Evangelisch Werkverband, Missie Nederland en nog anderen een Inspiratiedag georganiseerd. Hoofdspreker: Alan Hirsch. Alan Hirsch, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid Afrika, heeft enkele boeken geschreven en met name over de Kerk. Daar moest ik natuurlijk bij zijn….

Meer van hetzelfde?

Het voorkomen van Alan is duidelijk in zijn voordeel. Hij maakt makkelijk contact met het publiek, en weet de Nederlandse cultuur en gang van zaken ludiek te bekritiseren en tot eigen voordeel te gebruiken. Niemand neemt het hem kwalijk, men komt niet voor niks voor nieuwe inspiratie over kerk, kerk-zijn en leiderschap. Het meest scherp is zijn kritiek als hij zich belangstellend afvraagt of de huidige vorm van kerk-zijn de oplossing is voor de situatie waarin we zitten. Of misschien als we maar harder proberen om het beter te doen? Is meer van hetzelfde dé oplossing voor kerk-zijn vandaag?

Efeze 4

Vanuit Efeze 4 bouwt Alan zijn verhaal op. Het gaat daar om de Eenheid en groei naar Volwassenheid. Maar in het midden worden vijf bedieningen, gaven genoemd. De Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar. Al snel is het publiek er instemmend mee eens dat de huidige kerk nogal veel heeft van de Herder en Leraar. Uitleggen en verklaren (Leraar) en de kudde voor alle vormen van risico’s (inclusief veranderingen) bewaren en koesteren (Herder). De Apostel die er ondernemend op uit trekt om de grenzen van het christendom op te rekken, of de Profeet die kritisch is en bevraagt op onderliggende motieven, maar ook de Evangelist die de verbinding zoekt en legt met anderen, die herkennen we minder in veel van onze kerken.

Vroege en Chinese Kerk

‘Haal de leiders uit de kerk, en zij gaat groeien.’ Niet als principe bedoelt, maar met praktijkvoorbeelden wil hij duidelijk maken waar het om gaat. De vroege kerk groeide zeer explosief, totdat vanaf zo ongeveer het jaar 300 de huidige vorm van kerk-zijn de norm begon te worden. De chinese kerk maakte ook een explosieve groei door nadat de kerk werd onderdrukt en leiders werden vervolgd, gevangen gezet of erger. Gewone mensen, zonder opleiding, maar vol van geloof in Jezus Christus als Heer en Koning, hoe kan het dat zij ‘verantwoordelijk’ waren voor deze explosieve groei?

APEST of 5Q

De stelling van Alan is dat je (tenminste) de vijf gaven/talenten/bedieningen nodig hebt om vitaal te blijven,… en te kunnen groeien. Je hebt ondernemers nodig, maar ook kritische geluiden. Uitleggers en zij die verbinden. Verzorgers met aandacht voor de ‘kudde’ en zij die ruimte nodig hebben om te ontdekken. De dynamiek van deze vijf bedieningen, staat tussen de verzen 1-6 en 12-17 van Efeze 4 als het gaat om de Eenheid en Volwassenheid. Moeten we dus als kerk niet op zoek gaan naar deze ‘heilige dynamiek’?

Borg & Waarschuwing

“Mooi model, weer eentje naast alle andere.”, niet onlogisch deze reactie te verwachten. Maar Alan is een diep gelovige man. Het middelpunt van de kerk is Jezus als Heer. Het Lichaam van Christus is de Kerk. In Jezus zijn de genoemde vijf bedieningen volmaakt zichtbaar geworden. Als Hij het hoofd is van de Kerk, zou Zijn Lichaam dan niet veel meer op Hem moeten lijken? Wellicht dus ook meer van die ‘heilige dynamiek’ tussen tenminste deze vijf bedieningen? Zouden we dus bij het groeien naar volwassenheid, naar meer balans tussen deze vijf, niet meer moeten gaan laten zien, gaan weerspiegelen van Hem? Vanuit de Eenheid, want het middelpunt is Jezus Christus, als Heer van de Kerk, kan en mag iedereen zijn en haar uniciteit en bijdrage inbrengen? Want is niet in Christus ons alles gegeven? Aan u, jou en ik?

Mijn Reflectie

Ik ben zeer aangesproken door de gedrevenheid en het voorkomen van Alan. Gelovig, Bijbelgetrouw, en met beide benen in Gods Schepping staande, zoekend naar antwoorden op vragen die God hem op het hart heeft gelegd. Zijn kritische noot op de kerk kan ik wel herkennen. En zijn ‘model’ om als kerk, en als persoon, meer op Jezus te gaan lijken, roepen wel een warm verlangen op. Ruimte voor meer ‘Apostelschap’ (ondernemend zijn), voor ‘Profetisch geluid’ (ook al is dat niet altijd fijn), en voor het erop uit trekken om te verbinden met ‘schapen zonder herder’. Ik zie zeker een mooier functionerende kerk voor me, maar de valkuil om dit als een ‘blauwdruk-model’ te gebruiken is wel erg groot. Mag het vooral een weg zijn, een proces van verdiepende relatie met God, met Jezus Christus en leren luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Als we dat als onze persoonlijke opdracht zien, zal de kerk daardoor zeker veranderen.